List of Jr.M.F.Sc. students during the academic yearSl.No.
Name of the Student
1.
MITHUN B.P.
2.
SANDEEP C.V.
3.
PRASHANT CHANDRAVANSHI
4.
ANCHAL CHANDRAVANSHI
5.
YATHIKA  K
6.
PRAMODRAJ P.
7.
ARDRA M
8.
UNNIKRISHNAN V
9.
AJAYKUMAR KAGALGOMB
10.
BHAVANJALI M.R.
11
RADHIKA BALACHANDRAN
12.
ASSANA KAUSAR
13.
KALAVATHI N.R.
14.
SHIVARANJAN H U.
15.
GAJENDRA K
16.
MALLESHANAIK R.S.
17.
RAVIKIRAN G.B.
18.
CHANNESH G.V.
19.
APPU JADHAV
20.
PARASA AKHILA
21.
NANDINI D REDDY
22.
SHAIK THAHUR AHAMED
23.
AMIT KUMAR SOREN
24.
MANJUNATHA K.N.
25.
VIVEK S
26.
PATIL SHWETA MOHAN
27.
BANAVATH SRINU NAYAK
28.
MAGA RAJU S
29
GUNDUBILLI DEVIKA
30
GOUTHAMY P.D.
31
MALOTH MOHAN